Töötajad

Perearst dr. Margot Tamm.  

Praksises töötab kaks pereõde: Ilona Kirsi ja Jana Šelkova.