Hinnakiri

TÕENDITE VORMISTAMINE

Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon digilugu.ee täidetud) 20 EUR

Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon paberil) 30 EUR

Relvaloa med. tõend 25 EUR

Esmane tervisetõend tööle koos bakterioloogiliste analüüsidega (
Salmonella spp (sh salmonelloosid, kõhutüüfus, paratüüfused), Shigella spp ja Campylobacter spp ) 60 EUR

Korduv tervisetõend tööle 10 EUR

Tervisetõend tööle (sisaldab röntgenit) 20 EUR

Tõend patsiendi nõudmisel (kindlustusse, spordiklubisse, laagrisse vm) 10 EUR

Võõrkeelne tõend (õppima, tööle minekuks vm) 25 EUR

VASTUVÕTUD

Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi esmakordne vastuvõtt 22,02 EUR

Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi korduv vastuvõtt 14,03 EUR

Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi pereõe vastuvõtt 14,03 EUR

Kindlustamata patsiendile retsepti väljastamine 10 EUR

Kindlustamata patsiendile ravimi manustamine (ntx vaktsiin) 5 EUR

KODUVISIIDID

Lastele vanuses 0-2 aastat ja rasedatele tasuta

Alates 2. eluaastast 5 EUR

Perearsti koduvisiit kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 40 EUR

Pereõe koduvisiit kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 25 EUR

OÜ Perearst Margot Tamm

reg. kood 14465062. Arveldusarve nr EE591010220275509229