Hinnakiri

TÕENDITE VORMISTAMINE

Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon digilugu.ee täidetud) 20 EUR

Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon paberil) 30 EUR

Relvaloa med. tõend 25 EUR

Esmane tervisetõend tööle koos bakterioloogiliste analüüsidega 45 EUR

Korduv tervisetõend tööle 10 EUR

Tervisetõend tööle (sisaldab röntgenit) 20 EUR

Tõend patsiendi nõudmisel (kindlustusse, spordiklubisse, laagrisse vm) 10 EUR

Võõrkeelne tõend (õppima, tööle minekuks vm) 25 EUR

VASTUVÕTUD

Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi esmakordne vastuvõtt 25 EUR

Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi korduv vastuvõtt 20 EUR

Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi pereõe vastuvõtt 15 EUR

Kindlustamata patsiendile retsepti väljastamine 10 EUR

KODUVISIIDID

Lastele vanuses 0-2 aastat ja rasedatele tasuta

Alates 2. eluaastast 5 EUR

Perearsti koduvisiit kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 40 EUR

Pereõe koduvisiit kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 25 EUR



OÜ Perearst Margot Tamm

reg. kood 14465062. Arveldusarve nr EE591010220275509229