Hinnakiri

TÕENDITE VORMISTAMINE

Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon digilugu.ee täidetud)                30 EUR

Relvaloa med. tõend                                                                                              30 EUR

Esmane tervisetõend tööle koos bakterioloogiliste analüüsidega                          75 EUR

Tervisetõend tööle (sisaldab röntgenit)                                                                  25 EUR

Tõend patsiendi nõudmisel (kindlustusse, spordiklubisse, laagrisse vm)              10 EUR

Võõrkeelne tõend (õppima, tööle minekuks vm)                                                   35 EUR

VASTUVÕTUD

Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi esmakordne vastuvõtt        35 EUR

OÜ Perearst Margot Tamm

reg. kood 14465062. Arveldusarve nr EE591010220275509229