Hinnakiri

TÕENDITE VORMISTAMINE

Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon digilugu.ee täidetud)                25 EUR

Relvaloa med. tõend                                                                                              25 EUR

Esmane tervisetõend tööle koos bakterioloogiliste analüüsidega                          60 EUR

Korduv tervisetõend tööle                                                                                      10 EUR

Tervisetõend tööle (sisaldab röntgenit)                                                                  20 EUR

Tõend patsiendi nõudmisel (kindlustusse, spordiklubisse, laagrisse vm)              10 EUR

Võõrkeelne tõend (õppima, tööle minekuks vm)                                                     25 EUR

VASTUVÕTUD

Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi esmakordne vastuvõtt        25 EUR

Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi korduv vastuvõtt                 15 EUR

Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi pereõe vastuvõtt                15 EUR

Kindlustamata patsiendile retsepti väljastamine                                                    10 EUR

Kindlustamata patsiendile ravimi manustamine (ntx vaktsiin)                                5 EUR

KODUVISIIDID

Lastele vanuses 0-2 aastat ja rasedatele tasuta

Alates 2. eluaastast                                                                                                5 EUR

OÜ Perearst Margot Tamm

reg. kood 14465062. Arveldusarve nr EE591010220275509229